la Carga...

I touch myself de Divinyls que interpretó un papel en la película And Soon the Darkness

I touch myself el texto de la canción

I love myself, I want you to love me
When I feel down, I want you above me
I search myself, I want you to find me
I forget myself, I want you to remind me

I don't
Leer el texto de la canción por completo