la Carga...

Otoko wa tsurai yo: Torajirô to tonosama (1977) Soundtrack